Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van TENS bij de bevalling. Een aantal onderzoeken zijn hieronder samengevat:

“Pain Relief in labour by transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)”, door D.C. Cambier e.a., Gent, Belgie. gepubl. in Arch Gynecol Obstet (2000) 264: 131-136

24 Vrouwen gebruiken TENS bij de bevalling. 35 Vrouwen zijn controle groep en gebruikt geen TENS. Doel van het onderzoek is de mate van pijnverlichting te onderzoeken, en het effect op het aantal verzoeken om epiduraal anaesthesie.

De 24 vrouwen die TENS gebruikten onderbraken dit voor 15 minuten. Zij werden gevraagd om op een visuele analoge schaal de intensiteit van de pijn weer te geven voor, tijdens en na de interuptie. Twee dagen na de bevalling wordt de mate van satisfactie over TENS gemeten via 2 vragen. 96% Van de vrouwen is tevreden over TENS. Er is geen verschil in aantal verzoeken om epiduraal anaesthesie tussen de twee groepen. Wel was de mate van pijn significant lager tijdens gebruik van TENS dan in de periode dat TENS uitgeschakeld was.

“Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for adjuvant pain-relief during labor and delivery.” Door Kaplan e.a. (Israël,1997), gepubl. in International Journal of Gynecology & Obstetrics 60 (1998) 251-255

Dit onderzoek is gehouden in Israël, waar gebruik van anesthesie bij de bevalling gebruikelijk is.

104 Vrouwen, van wie 46 primiparae en 58 multiparae die allen TENS gebruikten bij de bevalling worden gebruikt in dit onderzoek. Alle deelneemsters vullen een vragenlijst in naar de mate van pijnvermindering en aanverwante vragen.

Tijdens de weeën werd elke twee uur de mate van pijnvermindering gemeten door de patiënt zowel met het apparaat aan en met het apparaat uitgeschakeld de pijnsensatie te laten weergeven op een schaal van 1 tot 10. TENS werd door de onderzoekers als efficiënt gedefinieerd wanneer het minimaal 4 punten lager scoorde dan met het apparaat uitgeschakeld. 70% van de gebruiksters vond TENS efficiënt.

De multiparae werden gevraagd hun type analgesie bij eerdere bevallingen te vermelden en weer te geven op een schaal van 1-10 of ze TENS efficiënter vonden of niet. Minimaal een 6 werd gedefinieerd door de onderzoekers als efficiënt. Dit resulteerde in 65% die TENS prefereerde boven eerdere vormen van analgesie.

Van de primiparae verzocht 67%, van de multiparae 60% om aanvullende pijnbestrijding. In een land waar normaal bijna 100% aan farmacologische pijnbestrijding gedaan wordt een goed resultaat. Bovendien werd minder farmacon, in een later stadium van de bevalling toegediend, hetgeen minder risico’s meebrengt.

In vergelijking met een controlegroep die geen TENS gebruikte, verliep de ontsluitingsfase in de TENS groep significant sneller.