Welke ziektekostenverzekeringen vergoeden het gebruik van een GeboorteTENS?

Een aantal verzekeraars vergoedt de aanschaf van de GeboorteTENS, andere vergoeden de huur. Zie hieronder wat jouw verzekering vergoedt.

Koop

De volgende verzekeringen vergoeden 1 maal gedurende de hele verzekering, € 95,00 van de aanschaf van een GeboorteTENS apparaat. De ObiTENS+ wordt dus volledig vergoed. Je kunt ook kiezen voor de aanschaf van de GeboorteTENS Elle 2, hiervoor betaal je een eigen bijdrage van €20,00, of je kiest voor de GeboorteTENS Femina met een bijdrage van €64,00.

Voorwaarde van Achmea is ook dat jij, als wij daarom vragen, een voorschrift/akkoordverklaring van jouw verloskundige, gynaecoloog of huisarts kan tonen. Klik hier voor het downloaden van de verklaring, maar ook een briefje van jouw behandelaar is voldoende.

Kijk hier welke verzekeraar de GeboorteTENS wel of niet vergoed:

Wij garanderen niet dat bovenstaand overzicht volledig is, noch kun je aan deze lijst rechten ontlenen. Lees de eigen verzekeringspolis na of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om indien gewenst deze gegevens te verifiëren. Wij stellen het op prijs als je eventuele wijzigingen en aanvullingen aan ons wilt doorgeven.