Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Garantie

 1. GeboorteTENS levert haar apparatuur met 24 maanden fabrieksgarantie.
 2. Uitgesloten van garantie is schade ten gevolge van  contact met (vrucht) water of ander vocht, schade door vallen en andere schade die het gevolg zijn van van buiten komende invloeden.
 3. Een beroep op rechten uit deze garantie vervalt indien niet binnen twee maanden na het ontstaan van het gebrek het apparaat onder vermelding van de klacht aan GeboorteTENS is geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. GeboorteTENS is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van de TENS apparatuur en overigens slechts voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van GeboorteTENS dekking verleent.
 2. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk gemeld te worden bij GeboorteTENS bij gebreke waarvan de vordering verjaard is.

Betalen en verzenden

 1. Alle aankopen dienen voor verzending aan GeboorteTENS te zijn voldaan. De verzending wordt dagelijks verzorgt door PostNL en de levertijd bedraagt 1 tot 5 werkdagen.
 2. Wanneer een pakketje niet wordt afgehaald op een afhaal locatie en opnieuw verzonden moet worden, zullen wij een factuur sturen voor de dan geldende verzendkosten.
 3. Heeft u een foutieve keuze gemaakt bij de bestelling van de GeboorteTENS waardoor achteraf een aangepaste declaratie door GeboorteTENS moet worden ingediend, rekenen wij hiervoor € 14,95 administratiekosten.

Retourneren

 1. Het is mogelijk je aankoop binnen 30 dagen (na ontvangst of na definitieve afwijzing van de zorgverzekeraar) te retourneren. Indien je de aankoop onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking terugstuurt krijg je de aankoopprijs terug. De verzendkosten worden niet vergoed. Bewaar je bewijs van verzending tot je de aankoopprijs hebt terugontvangen op je rekening.

Algemene verhuurvoorwaarden

 1. De huurovereenkomst heeft een duur van 6 weken. GeboorteTENS verzendt het apparaat 3 weken voor de uitgerekende datum. Is het apparaat 20 dagen voor deze datum niet ontvangen, dan dient de huurster contact op te nemen met GeboorteTENS voor een tijdige nazending.
 2. GeboorteTENS is niet aansprakelijk voor vertraging in de verzending wegens omstandigheden die buiten haar invloed zijn.
 3. Het is mogelijk de huur te annuleren indien het apparaatje nog niet is verzonden. Wij crediteren het totaalbedrag minus €14,95 aan administratiekosten. Is het apparaat wel verzonden ontvang je alleen de borg terug.
 4. Huurster verplicht zich het apparaatje zorgvuldig en volgens de gebruiksaanwijzing te gebruiken. De huurster heeft geen pacemaker en gebruikt de GeboorteTENS niet voor de zesde maand van de zwangerschap. GeboorteTENS  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van de TENS apparatuur.
 5. De huurster gebruikt het TENS apparaat uitsluitend voor zichzelf. Zij is niet bevoegd de rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
 6. Zodra enig gebrek aan het TENS apparaat zich voordoet, neemt de huurster contact op met GeboorteTENS. Ook bij verlies of vermissing dient de huurster GeboorteTENS hiervan direct op de hoogte te brengen.
 7. Huurster is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle schade en/of verlies van het apparaat. Kosten van reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de huurster en worden in mindering gebracht op de borgsom.
 8. GeboorteTENS is niet aansprakelijk voor de mate van pijnverlichting, aangezien dit per individu en bevalling als verschillend ervaren wordt.
 9. Huurster dient uiterlijk zes weken na ontvangst het apparaat schoon, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking geretourneerd te hebben. Hiervoor ontvang je een week voor de einddatum een retourlink voor het downloaden van het retourlabel welke 5 dagen geldig is. Overschrijding van de huurperiode kost € 5,00 per week en/of het incompleet retour zenden kost € 5,00 per onderdeel.
 10. GeboorteTENS stort de borgsom, onder aftrek van eventuele kosten voor verlenging van de huurtermijn, terug na retour ontvangst van de volledige en onbeschadigde set.

Aanvullende Algemene verkoopvoorwaarden verzekerden met een polis die TENS apparatuur voor pijnbestrijding bij de bevalling vergoedt

 1. Deze voorwaarden gelden bij verkoop van GeboorteTENS apparaten aan verzekerden. Voor zover de hierna genoemde voorwaarden in strijd zijn met de hiervoor genoemde voorwaarden, prevaleren de hierna volgende voorwaarden.
 2. GeboorteTENS controleert bij de verzekering of de opgegeven verzekeringsgegevens overeenstemmen met de gegevens bij de verzekering. Als de gegevens overeenstemmen en de bestelling onder de dekking van de verzekering valt, zal GeboorteTENS overgaan tot verwerking van de bestelling.
 3. Indien de verzekering een deel van de bestelling dekt, zal de koper vooraf de eigen bijdrage moeten betalen op de rekening van GeboorteTENS. Verzending volgt na ontvangst van het bedrag dat voor rekening van de klant komt.
 4. GeboorteTENS declareert de kosten die vergoedt worden door de verzekeraar.
 5. De verzekerde verklaart dat zij, indien nodig, een voorschrift van een arts of verloskundige heeft voor de aanschaf van een TENS apparaat bij de bevalling. Wanneer de verklaring in strijd met de werkelijkheid wordt gedaan, is GeboorteTENS gerechtigd alle hieruit voortvloeiende schade en kosten op de klant te verhalen. Dit is niet beperkt tot de kosten van de verstrekte apparatuur.
 6. De verzekeraar vergoedt maximaal één GeboorteTENS in de looptijd van de verzekering. Indien binnen die termijn een tweede apparaat wordt besteld kan GeboorteTENS dit niet vooraf controleren. Als GeboorteTENS de kosten niet vergoed krijgt dient u alsnog de kosten van de aanschaf zelf te betalen. U ontvangt dan een factuur.

Waarschuwingen:

 • Gebruikers met hartritmestoornissen of een pacemaker mogen geen TENS apparatuur gebruiken.
 • Gebruik de TENS apparatuur niet in de eerste 6 maanden van de zwangerschap.
 • Gebruik het TENS apparaat niet in de buurt van korte golven of microgolven, de werking kan hierdoor gestoord worden.
 • TENS kan storen op de registratie van de harttonen van de baby met CTG-apparatuur. Het TENS apparaat moet dan tijdelijk worden uitgeschakeld.
 • De Sensatone bekkenbodemtrainer mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en tot 12 weken na de bevalling.